کانال یوتیوب پرشیالرن کانال یوتیوب پرشیالرن

بهترین کود برای گیاهان آپارتمانی چیست؟ + معرفی انواع فرم های کودی

2

گیاهان آپارتمانی اعم از گیاهان آپارتمانی بزرگ و گیاهان آپارتمانی کوچک برای رشد مناسب خود، نیاز به مواد غذایی دارند اما همواره در تغذیه و یا به عبارتی کوددهی آنها باید به این نکته توجه داشته باشیم که هر یک از گیاهان آپارتمانی نیاز متفاوتی به کود شیمیایی داشته و باید بهترین کود برای گیاهان آپارتمانی را انتخاب نماییم.

در صورتی که کود بیش از حد و یا کمتر از مقدار مناسب در اختیار گیاه قرار بگیرد، سبب خواهد شد تا گیاه آپارتمانی دچار آسیب جدی شده و در نهایت از بین برود.

در این مقاله از سری مقالات سایت پرشیالرن به اسرار تغذیه ی گیاهان آپارتمانی و نقش عناصر در فعالیت های گیاه خواهیم پرداخت و همچنین در ادامه، به معرفی بهترین کود برای گیاهان آپارتمانی می پردازیم امید است این مقاله مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد، تا پایان همراه ما باشید.

بهترین کود برای گیاهان آپارتمانی باید دارای چه عناصری باشد؟

کوددهی گیاهان آپارتمانی
کوددهی گیاهان آپارتمانی

تمامی گیاهان آپارتمانی به کودی نیاز دارند که در آن سه عنصر درشت مغذی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و همچنین عناصر ریز مغذی مانند مس، بور، آهن و کلسیم وجود داشته باشد.

گیاهان آپارتمانی نسبت به مصرف کودهایی با عناصر مذکور به شرط آنکه دوز مصرفی بنابر توصیه ی تولید کننده باشد واکنش مثبتی دارند، به طوری که اگر گیاه آپارتمانی شما تنها دارای برگ بوده، نیتروژن موجود در کود سبب تقویت و رشد برگ های گیاه شده و از طرفی گیاهان آپارتمانی گلدار با استفاده از عناصر فسفر و پتاسیم به گلدهی قوی تر و همچنین رشد بیشتر و بهتر ریشه ترغیب می شوند.

چرا گیاهان آپارتمانی نیاز به کود دارند؟

تغذیه گیاهان آپارتمانی
تغذیه گیاهان آپارتمانی

گیاهان نیز همانند سایر جانداران دیگر، برای تامین آنچه که مستلزم نیاز رشد و زندگانی آنها می باشد، دارند. گیاهان برای تامین انرژی فتوسنتز و توسعه ی بافت رویشی خود نیاز به مواد غذایی دارند.

با این حال نیاز به مواد غذایی در گیاهان برای انجام فرآیندهای فتوسنتز، میزان زیادی در مقایسه با سایر جانداران نبوده و گیاهان آپارتمانی از عناصر نسبتا ساده در تبدیل نور خورشید به ماده ی فزیکی استفاده می کنند.

در نتیجه محصول نهایی فتوسنتز، کربوهیدارت ها و سایر ترکیبات هستند که در نهایت گیاه آپارتمانی را نیرومند تر می کند و مواد اولیه را برای رشد و ساخت ریشه، ساقه، برگ و گل تامین می کند.

در نتیجه شاید بتوان گفت در درجه ی اول نور خورشید است که غذای اصلی گیاه بوده و سپس در درجه ی دوم، استفاده از بهترین کود برای گیاهان آپارتمانی است که تعیین کننده می باشد.

چرا شما مسئولیت دارید که گیاهان آپارتمانی را تغذیه کنید؟

تقویت گیاهان آپارتمانی
تقویت گیاهان آپارتمانی

چرخه ی پوسیدگی در طبیعت، باعث بازگشت مواد غذایی به خاک می شود اما این فرآیند در محدوده های مصنوعی مانند نگهداری گیاهان در خاک گلدان وجود نداشته و گیاه شما دائما در حال استفاده از عناصر غذایی درون خاک است.

البته ناگفته نماند در گلدان های اکثر گیاهان آپارتمانی اعم از گیاهان آپارتمانی مقاوم به سرما و گیاهان آپارتمانی مقاوم به گرما از خاک هایی که بسیار سبک بوده که از جمله ی آنها می توان به کوکوپیت و پیت ماس اشاره کرد، استفاده می شود که این نوع خاک ها، دارای عناصر غذایی نبوده و یا عناصر غذایی درون آنها بسیار کم است.

در نتیجه، برای انجام واکنش های پیچیده ی فتوسنتز در گیاه که بدون عناصر غذایی دچار مشکل می شود باید عناصر غذایی مناسب در اختیار گیاه قرار بگیرد.

با این حال همان طور که اشاره شد گیاهان آپارتمانی نیاز چندانی به کود نداشته و اوج مصرف کود در آنها تنها در فصل رشد می باشد.

بنابراین از آنجایی که گیاهان آپارتمانی مناطق گرم و استوایی منشا اصلی آنها بوده می بایست از آنها در نقاط خنک خانه و همچنین تغذیه ی مناسب نگهداری کرد.

نقش عناصر در کوددهی گیاهان آپارتمانی چیست؟

همان طور که اشاره شد عناصر اصلی که گیاهان آپارتمانی با نور کم به آنها نیاز دارند عناصری از قبیل نیتروژن، فسفر و پتاسیم می باشد که هر سه درشت مغذی بوده و نقشی اساسی در رشد گیاهان آپارتمانی ایفا می کنند. عناصر مذکور از استاندارد های مناسبی برای اطلاع مصرف کننده به لحاظ نوع مصرف در کودهای شیمیایی تهیه شده اند.

اعداد NPK در کود گیاهان آپارتمانی

اگر کودهای NPK را با دقت مشاهده کرده باشید خواهید دید که این کودها با اعداد متفاوتی ساخته شده اند، به طور مثال در کودهای NPK می توان نسبت هایی نظیر 10-10-10، 1-3-2، 10-10-20 و … را مشاهده نمود.

در واقع این اعداد درصدی هستند از مقدار عناصری درشت مغذی ای که در کود وجود دارند. در این کودها نیتروژن N، فسفر P و پتاسیم K می باشد.

میزان عدد به معنی درصد وزنی هر ماده است به عنوان مثال NPK در کود 2-2-2 شامل همان عناصری است که در فرمول کودهای 10-10-10 و یا 20-20-20 استفاده شده است تنها تفاوت آنجاست که در کود 2-2-2 درصد پایین تری از عناصر نسبت به کل ترکیب وجود دارد.

هر یک از سه عنصر درشت مغذی اشاره شده عامل اصلی حیات و زندگانی برای گیاه آپارتمانی شما هستند ولیکن با این تفاوت که هر کدام از آنها دارای وظایف متفاوتی هستند.

نیتروژن: نیتروژن مغذی و منبع اصلی برای رشد برگ گیاهان آپارتمانی است. این عنصر در متابولیسم انرژی و سنتز پروتئین نقش اساسی دارد در نتیجه گیاهان آپارتمانی که ژنتیکی گرمسیری و استوایی دارند معمولا با درصد افزایش نیتروژن در کود گیاهان آپارتمانی، عملکرد بهتری خواهند داشت.

نقش فسفر در معرفی بهترین کود گیاهان آپارتمانی: وجود فسفر برای تولید ریشه و یا به عبارتی همان ریشه زایی، گل و میوه بسیار مهم است.

در کنار وظایف اشاره شده، فسفر در حمل و نقل و ذخیره ی مواد غذایی به گیاه آپارتمانی کمک کرده و از آن حمایت می کند.

اگرچه فسفر تنها در بخش اولیه رشد گیاه آپارتمانی شما حضور دارد ولیکن در صورتی که گیاه شما دارای گل باشد، فسفر در آینده نیز نقش اساسی تری خواهد داشت.

پتاسیم: پتاسیم به متابولیسم گیاه و انتقال ذخایر کمک بسیار زیادی می کند و در نهایت سبب می شود مقاومت گیاه در مقابل آفات و بیماری ها بیشتر شود. البته ناگفته نماند در صورت گلدار بودن گیاه آپارتمانی شما، پتاسیم در گلدهی گیاه تاثیر مسقیم دارد.

ریز مغذی ها در کوددهی گیاهان آپارتمانی

بعد از درشت مغذی ها در معرفی بهترین کود برای گیاهان آپارتمانی، نوبت به ریز مغذی ها می رسد. گیاهان آپارتمانی به مقادیر کمتری از عناصر ریز مغذی نسبت به عناصر درشت مغذی احتیاج دارند و علت آنکه به اینگونه عناصر ریز مغذی گفته می شود آن است که این عناصر تنها یک درصد از وزن خشک گیاهان آپارتمانی را تشکیل می دهند و نیازی به خرید عمده ی آنها جهت تغذیه و تقویت گیاهان آپارتمانی نیست.

البته خاک و کود مصرفی برای گیاه هرگز نباید از عناصر ریز مغذی سرشار باشد زیرا این امر سبب از بین رفتن گیاه آپارتمانی شما خواهد شد در نتیجه توصیه می کنم برای جلوگیری از این اتفاق از کود و خاک مناسبی مثل کوکوپیت و پیت ماس به همراه پرلیت برای نگهداری گیاهتان استفاده نمایید و در صورتی که گلدان گیاه آپارتمانی شما حاوی خاک باغچه است، سریعا خاک گیاه را با خاک اشاره شده تعویض نمایید.

بسیاری از تولید کنندگان گیاهان آپارتمانی از خاک باغچه برای بستر گیاه استفاده می کنند این امر منجربه کاهش قیمت محصول و در آخر سود بیشتر تولید کننده می شود که اتفاقا همین امر سبب خواهد شد تا نسبت عناصر کود و خاک با هم ترکیب شده و هرگز ندانیم که چه میزان کود در اختیار گیاه قرار گرفته است در نتیجه بهتر خواهد بود از خاکی استفاده کنیم که عاری از عناصر غذایی بوده و خودمان به نسبت مناسب، عناصر غذایی را برای گیاه آپارتمانی مان تامین کنیم.

ریز مغذی ها به طور معمول در بسیاری از کودهای آلی و شیمیایی وجود دارند اما آنچه که مهم است نسبت آنها در کودها می باشد که در صورت استفاده خطری برای گیاه آپارتمانی شما نداشته باشد.

سه عنصر از عناصر ریز مغذی هستند که می بایست به مقدار کافی برای گیاه آپارتمانی حتما و حتما تامین شوند که ترتیب آنها در معرفی بهترین کود برای گیاهان آپارتمانی به شرح ذیل است:

کلسیم: کلسیم در رشد سلول و ساختن دیواره سلولی و حمل و نقل مواد معدنی و نگهداری از آنها در گیاهان آپارتمانی، نقش اساسی دارد.

منیزیم: نقش اساسی منیزیم در گیاهان آپارتمانی انجام صحیح فتوسنتز است به طوری که منیزیم هسته ی اصلی مولکول های کلروفیل را تشکیل می دهد (از جمله کودهای منیزیم دار می توان به کود شیمیایی جامد منیزیم اشاره نمود).

در کنار تمامی وظایف اشاره شده، وجود منیزیم برای فعال سازی انواع آنزیم های گیاهان آپارتمانی ضروری است.

سولفور یا گوگرد: گوگرد نیز جز جدایی ناپذیر از تولید کلروفیل گیاه بوده و در ساخت بافت و سنتز پروتئین مورد استفاده قرار می گیرد. لازم به ذکر است که وجود گوگرد همواره گیاه را به استفاده ی موثر از نیتروژن تشویق می کند.

عناصر ریز مغذی دیگر مورد نیاز گیاهان آپارتمانی شامل مس، آهن، روی، منگنز، مولیبدن و بور می باشد.

در معرفی بهترین کود برای گیاهان آپارتمانی عناصر دیگری هستند مانند سدیم و کبالت که استفاده از آنها در کوددهی گیاه ضروری نبوده و عناصر مذکور نقش چندانی در رشد و نمو گیاه ندارند.

انواع کود گل ها و گیاهان آپارتمانی چیست؟

انواع کود برای گیاهان آپارتمانی
انواع کود برای گیاهان آپارتمانی

دو نوع از کودهای شیمیایی و آلی برای انواع گل آپارتمانی و گیاهان آپارتمانی وجود دارند که هر دو می توانند مواد مغذی مناسب را در اختیار گیاه قرار داده و گیاه را به رشد و نمو حداکثری ترغیب کنند.

لازم به ذکر است برای گیاهان آپارتمانی اعم از گیاهان آپارتمانی تصفیه کننده هوا و یا گیاهان اکسیژن ساز آپارتمانی اهمیتی ندارد که چه نوع کودی استفاده می شود زیرا آنچه که دارای اهمیت است آن است که عناصر مورد نیاز آنها در اختیار ریشه قرار گرفته و تامین شود.

کودهای شیمیایی برای تغذیه گیاهان آپارتمانی

کودهای شیمیایی در آزمایشگاه ساخته شده و نحوه ی مصرف آنها بسیار آسان است. شاید بتوان گفت مهمترین دلیل استفاده از کودهای شیمیایی این است که میزان و یا درصد عناصر غذایی به خوبی در آنها مشخص شده و می توان به طور دقیق با میزان خواسته گیاه از آنها استفاده نمود.

کودهای شیمیایی ارزان و به صرفه تر بوده و استفاده از یک برند معتبر می تواند به راحتی گیاه آپارتمانی را تغذیه کرده و نیاز های آن را برآورده کند.

بزرگترین حسن استفاده از کود های شیمیایی و یا مصنوعی، نحوه ی عملکرد آنها بوده که با سرعت زیاد انجام می شود و فورا نیاز گیاه شما پاسخ داده می‌شود.

آنچه که در خرید کودهای شیمیایی دارای اهمیت است آن بوده که که کود خریداری شده می بایست دارای بخش اعظمی از عناصر ریز و درشت مغذی ای که به آنها اشاره شد باشد و در صورت عدم حضور یکی یا چند عنصر در کود شیمیایی، باید کود دیگری به صورت جداگانه خریداری شده و در اختیار گیاهان آپارتمانی قرار داده شود.

آیا استفاده از کودهای شیمیایی می تواند برای گیاهان آپارتمای مضر باشد؟

بله، کودهای شیمیایی بسیار غلیظ بوده و در صورتی که از آنها با دوز مناسب استفاده نشود شاخ و برگ گیاهان آپارتمانی شما دچار سوختگی شده و حتی می تواند از بین برود.

از سویی دیگر مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی می تواند سبب قهوه ای شدن برگ گیاهان آپارتمانی و یا زردی برگ گیاهان آپارتمانی شود.

کودهای آلی در تغذیه گیاه آپارتمانی

کودهای آلی توسط گیاهان و یا حیوانات ساخته می شوند که از جلمه ی آنها می توان به کمپوست ها اشاره نمود. کودهای آلی عناصر بیشتری را به لحاظ تعداد نسبت به کودهای شیمیایی در اختیار گیاهان آپارتمانی قرار می دهند و از آنجایی که کاملا به طور طبیعی تولید می شوند، به راحتی توسط گیاه قابل جذب هستند و شاید تنها مزیت استفاده از کودهای آلی در تغذیه و کوددهی گیاهان آپارتمانی نیز همین مورد باشد که کودهای آلی سه عنصر NPK را با غلظت کمتری در اختیار گیاه قرار می دهند (که همیشه این امر خوب نیست) که در نتیجه ی این امر، احتمال آسیب دیدگی گیاه کاهش می یابد.

آیا استفاده از کودهای آلی برای گیاهان آپارتمانی می تواند مضر باشد؟

بله کودهای آلی غلظت کمی از عناصر ریز مغذی را دارا هستند و از طرفی مشخص نیست که چه میزان از عناصر NPK در آنها وجود دارد که بتواند پاسخگوی نیاز گیاه باشد در نتیجه احتمال دارد گیاه با تنش کمبود مواد غذایی رو به رو شده و آسیب ببیند.

معرفی انواع فرم های کودی در معرفی بهترین کود برای گیاهان آپارتمانی

معرفی انواع فرم های کودی در معرفی بهترین کود برای گیاهان آپارتمانی
فرم های کودی گیاهان آپارتمانی

کودهای آلی و شیمیایی به انواع مختلفی تولید و ارائه می شوند:

کودهای مایع: کودهای مایع به شما این امکان را می دهد که گیاه آپارتمانی خود را دقیقا با دوز اندازه گیری شده و مناسب تغذیه کنید.

کودهای مایع راحت ترین راه برای تغذیه ی گیاهان آپارتمانی در بحث معرفی بهترین کود برای گیاهان آپارتمانی می باشد زیرا استفاده از آن ها بسیار آسان بوده و به راحتی با آب مورد نیاز گیاهان آپارتمانی ترکیب می شوند در نتیجه کود به خوبی در خاک پخش شده و سریعا اثر خود را خواهد گذاشت (نظیر کود سه بیست مایع، کود کیوتن و کود مایع گیاهان آپارتمانی).

کودهای جامد (پودری): کودهای جامد کودهایی بوده که در ابعاد بزرگتر در زمین های کشاورزی پراکنده شده و سپس توسط ماشین آلات شخم شده می شوند. استفاده بیش از حد کود جامد و یا پودری همان طور که اشاره شد سبب سوختگی گیاهان آپارتمانی خواهد شد و می بایست آنها را دقیقا با دوز مناسب همانند کود های مایع درون آب آبیاری گیاهان آپارتمانی حل نموده و در اختیار گیاه آپارتمانی قرار داد (از جمله کودهای جامد می توان به کود سه بیست npk و کود 12 12 36 برای گلدهی اشاره نمود).

کودهای به شکل قرص: کودهای قرصی کودهای هستند که همانند دو نوع قبلی دارای عناصر غذایی بوده و این توانایی را دارند که با آزاد سازی عناصر غذایی به صورت آهسته، هفته ها و یا ماه ها نیاز کودی گیاه آپارتمانی شما را تامین کنند.

در نتیجه استفاده از این کودها متاسفانه نمی توان تشخیص داد که چه عناصری بیشتر در خاک آزاد شده و چه عناصری کمتر و مساله مهم تر آن است که عناصر به یک شکل در خاک گیاه پخش نشده و در اختیار ریشه ی گیاه قرار نمی گیرد.

با این حال در معرفی بهترین کود برای گیاهان آپارتمانی می توان گفت بهترین زمان استفاده از اینگونه کودها زمانی است که در سفر باشیم و امکان تغذیه و یا کوددهی گیاه آپارتمانی خود را نداشته باشیم.

کلام آخر

بسیاری از افراد متخصص در این زمینه، روش های گوناگونی را برای تغذیه و کوددهی گیاهان آپارتمانی استفاده می کنند با این حال پیشنهاد بنده استفاده از کود های مایع برای گیاهان آپارتمانی می باشد به طوری که نحوه ی مصرف آنها با نیمی از توان پیشنهاد خود تولید کننده (به طور مثال پیشنهاد تولید کننده 2 گرم در 10 لیتر آب است، 1 گرم در 10 لیتر آب استفاده شود)، باشد تا میزان مصرف به شکل مناسبی پاسخگوی نیاز گیاه آپارتمانی شما باشد.

زیرا استفاده از کودهای مایع به شما این امکان را خواهد دارد تا دوز مصرف را کنترل کرده و به طور مساوی خاک را از مواد غذایی برای ریشه ی گیاه آپارتمانی اشباع نمایید.

در صورتی که تمایل دارید از کودهای مایع برای اسپری نمودن گیاه آپارتمانی استفاده نمایید می توانید نیمی از محلول تهیه شده که خود بر اساس 50 درصد توان تولید شده است را درون یک ظرف اسپری آب ریخته، نصفی از آن را اسپری کرده و نصفی دیگر را همراه با آب آبیاری در اختیار گیاه قرار دهید.

در اسپری کردن گیاه از کود مایع باید به چه نکاتی توجه داشته باشیم؟

 • بهترین زمان اسپری کردن کود بر روی گیاهان آپارتمانی زمانی است که روزنه های گیاه باز می باشد یعنی صبح زود و قبل از طلوع آفتاب.
 • در اسپری کردن کود مایع بر روی گیاه باید به این نکته توجه داشته باشیم که حتما برگ های زیرین و پشت برگ ها به خوبی اسپری شوند.
 • قبل از اینکه دما در خانه 22 درجه سانتی گراد شود عمل اسپری گیاه انجام شود.
 • برای جلوگیری از هجوم قارچ ها و سایر موارد آسیب زننده، نیم ساعت پس از اسپری نمودن گیاه در معرفی بهترین کود برای گیاهان آپارتمانی، در اطراف گیاه خود تهویه مناسب ایجاد کنید.

در پایان اگر شما عزیزان هم در زمینه ی کوددهی و تغذیه گیاهان آپارتمانی سوال و یا تجربه ای دارید آن را با ما به اشتراک بگذارید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل امتیازات: 94 میانگین امتیازات: 3.9]
۲ نظرات
 1. رهگذر می گوید

  سلام. در اغلب موارد وقتی برای کود مشاوره می گیریم فقط نوع کود عنوان میشه. یک معضل اساسی عدم آگاهی از برند مناسب و نیز وجود بسته بندی های غیر استاندارد که هیچ اعتمادی به آنها نیست. چطور میتونیم کود مناسب تهیه کنیم و با چه برندی؟ ممنون میشم از پاسخ شما.

  1. سینا فتاح زاده می گوید

   سلام
   انتخاب کود بستگی به سرعت رشد گیاه و مرحله رشد اون داره به طور مثال گیاه گلدار نیاز به پتاسیم بیشتری داره تا گیاه بدون گل.
   و در نهایت روی بسته بندی محصول ذکر میشه مثلا یک درب بطری در ۱ لیتر آب حل شود و هر دو هفته یکبار برای گیاه استفاده شود این فرمول ها کلی بوده و برای تمامی گیاهان کاربرد نداره با این شما اگر گیاه کوچیکی دارید باید از کودهای بسیار سبک استفاده کنید و اگر گیاهتون بزرگ هست، بهتره از کودهای سه ده یا سه بیست در کنار کود آهن استفاده کنید.
   هر کودی که تهیه می کنید باید روی محصول شماره ثبت یا جواز وجود داشته باشه.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارائه تجربه کاربری بهتر Cookie های شما را ذخیره می کنیم. در صورتی که مایل هستید دکمه "موافقم" را انتخاب نمایید. موافقم ادامه

Privacy & Cookies Policy