گل لیلیوم نماد چیست ؟

گل لیلیوم در فرهنگ های و جوامع مختلف نمادها و معانی متفاوتی دارد. این گل حتی در زمان مصر باستان هم پر از نماد گرایی بوده است. به عبارتی می توان گفت گل لیلیوم گلی است که برای هر مناسبتی یک نماد و معنی دارد. خلوص، پاکی، زنانگی، عشق،

طرح توجیهی گلخانه لیلیوم اورینتال

گلخانه آنچه که در این طرح توجیهی مهم هست این است که با توجه به سرمایه گذاری صد میلیون تومانی هرگز امکان احداث گلخانه گل لیلیوم وجود نداشته زیرا که در سال 97 هزینه تمام شده هر متر مربع احداث گلخانه لیلیوم مبلغی بالغ بر 150 تا 200 هزار