کانال یوتیوب پرشیالرن کانال یوتیوب پرشیالرن

لوازم باغبانی مورد نیاز برای پرورش درخت

0

آشنایی با لوازم باغبانی نظیر بیل، چنگک، شن کش، بیلچه، سله شکن، قیچی باغبانی و …. به لحاظ کارایی، از اهمیت ویژه ای در درخت کاری و احداث باغ میوه برخوردار می باشد که در این مقاله از سری مقالات سایت پرشیالرن به کارایی و معرفی انواع مختلف هر یک از لوازم باغبانی مورد نیاز در جهت پرورش و نگهداری درختان و همچنین گیاهان می پردازیم، تا پایان همراه ما باشید.

بیل از مهم ترین لوازم باغبانی در درختکاری

بیل باغبانی
بیل باغبانی

بیل یکی از اساسی ترین لوازم باغبانی و بهترین وسیله برای آماده کردن زمین، شخم زدن و کندن آن برای کاشت درخت میوه می باشد. در باغبانی نحوه استفاده از بیل به دو صورت می باشد که یکی برای شخم زدن و برگرداندن زمین بوده و دیگری برای تسطیح، ساختن مرز و آبیاری می باشد.

بیلی که برای برگردانیدن و شخم زدن به کار می رود معروف به بیل نوک باریک در لوازم باغبانی بوده و در نقاط مختلف کشور دارای ابعاد و اشکال گوناگون می باشد. ظاهر بیل های مذکور غالبا به شکل ذوزنقه بوده و فاصله بین دو قاعده آن، گاهی به 35 الی 40 سانتی متر می رسد.

و اما بیل هایی که برای تسطیح کردن زمین و یا ساختن مرزها برای آبیاری درختان میوه به کار می روند، به بیل های ساختمانی موسوم بوده و قسمت آهنی این بیل ها تقریبا به شکل مربع مستطیل بوده که در وسط، در جهت دسته بیل کمی فرو رفته است به نحوی که می توان فرض کرد که صفحه آهنی بیل ساختمانی از دو سطح، تشکیل گردیده است.

فرو رفتگی مذکور در این نوع بیل برای آن است که خاک در زمان برداشت آن از روی زمین، بر روی صفحه ی بیل باقی بماند. انواع دیگری از بیل های ساختمانی نیز که معروف به بیل های روسی هستند و تقریبا مربع شکل می باشند، قسمت انتهای صفحه آهنی آنها یعنی قسمتی که در خاک فرو می رود، منحنی و به شکل دایره است.

چنگک از دومین لوازم باغبانی مورد نیاز در پرورش درختان میوه

چنگک باغبانی
چنگک باغبانی

چنگک وسیله ای است شبیه به بیل، با این تفاوت که به جای صفحه آهنی بیل، دارای 3 یا چهار دندانه به طول 25 تا 30 سانتی متر می باشد. این دندانه ها ممکن است کمی خمیده و یا مستقیم در لوازم باغبانی باشند و یا آنکه از میان، با زاویه ی 90 درجه خم شده باشند.

انواع مختلف چنگک در پرورش و نگهداری درختان برای خراش دادن سطح خاک باغچه و تهویه توده کود و خاکبرگ به کار می رود. گاهی اوقات به جای بیل نوک باریک در بیل زدن زمین های رسی سخت، از چنگک استفاده می شود.

کلنگ دو سر در باغبانی

کلنگ دو سر وسیله ای است که کاملا به کلنگ های ساختمانی شباهت دارد با این تفاوت که به جای نوک باریک در یک طرف، نوک تبری و یا یک چنگک دو شاخه قرار گرفته در صورتی که در طرف مقابل دارای نوک تیشه ای می باشد که از آن برای شخم زدن زمین های سخت استفاده می شود.

فوکا در پرورش درختان

فوکا در استان های شمالی کشور به نام بلو نیز شهرت دارد و وسیله ای است که شباهت بسیار زیادی به تیشه بنایی دارد که قسمت آهنی آن مربع مستطیل است و تقریبا با ابعاد 24*16 سانتی متر می باشد و همچنین این نوع از لوازم باغبانی با دسته ی خود زاویه ای در حدود شصت درجه را تشکیل می دهد.

دسته ی فوکا ممکن است بلند و یا به اندازه ی دسته کلنگ معمولی یعنی کوتاه باشد. فوکای دسته بلند بیشتر برای وجین کردن و شکستن سله به کار می رود و در صورتی که با فوکای دسته کوتاه علاوه بر کارهای نامبرده می توان زمین را شخم زده و آن را برگرداند.

شن کش از پنجمین لوازم باغبانی مورد نیاز در پرورش و کاشت درختان

شن کش باغبانی
شن کش باغبانی

شن کش وسیله ای است که مانند شانه بوده که دسته ی بلندی دارد و در زمان تسطیح زمین و جمع آوری شن و قطعات کوچک مانند سنگریزه و یا زیر خاک کردن بعضی بذور و جمع آوری علف و همچنین تنظیف قطعات گل کاری به کار می رود.

جنس شن کش در معرفی و آشنایی با لوازم باغبانی غالبا از چدن و گاهی اوقات از فولاد می باشد. تعداد دندانه ها که طول هر یک از پنج سانتی متر تجاوز نمی کند، منوط به نوع کاری است که با آن انجام می دهند.

بیلچه

بیلچه باغبانی
بیلچه باغبانی

بیلچه برای حفر و کندن پای گل و وجین و نرم کردن پای بوته ها و بیرون آوردن نشا گل و انواع سبزی ها و یا کاشتن نهال به کار می رود و جنس بیلچه معمولا از آهن و یا فولاد بوده که دارای انواع مختلفی در لوازم باغبانی می باشد. دسته ی بیلچه خیلی کوتاه بوده و ممکن است از آهن مجوف و یا چوب باشد و حالت استفاده از آن، تنها به صورت نشسته می باشد.

وجین کار یا شفره

وجین کار وسیله ای برای نرم کردن خاک در اطراف بوته ها و کندن علف هرز در باغچه ها می باشد. این نوع شفره از یک تیغه آهن ذوزنقه شکل افقی که به وسیله ی تیغه دیگر که نسبت به تیغه اول عمودی است و به دسته چوبی به طول 10 تا 15 سانتی متر متصل می باشد، تشکیل می شود.

وجین کار دسته بلند از هشتمین لوازم باغبانی

وجین کار دسته بلند مانند بیل معمولی است به طوری که از دو سطح آهنی یا فولادی عمود بر یکدیگر تشکیل شده و در یکی از این دو سطح، محل دسته چوبی بلند به طول 1/25 یا 1.5 متر قرار گرفته است و در سطح دیگر، لبه تیز برنده ای برای قطع و ریشه کنی نباتات و یا خراش دادن سطح باغچه واقع شده است.

برای کار با وجین کار دسته بلند از لوازم باغبانی، قسمت آهنی آن را در روی زمین قرار داده و با کشیدن آن به طرف خود، می توان علف ها را جمع آوری کرد.

سله شکن

سله شکن دستی
سله شکن دستی

برای شکستن سله و نرم کردن قشر ضخیم و سفت سطح خاک باغ و یا باغچه که بعد از آبیاری دیده می شود، مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع از لوازم باغبانی انواع متفاوتی دارد. با این حال برای زمین های نرم از سله شکن هایی که دارای تیغه پهن است و در زمین های دارای سنگلاخ بوده از تیغه های گرد که مانند میخ به زمین فرو می رود، استفاده می شود.

معرفی قیچی باغبانی از دهمین لوازم باغبانی

قیچی باغبانی
قیچی باغبانی

در باغبانی یکی از وسایل قطع گیاه، قیچی باغبانی می باشد که شکل و نوع ساختمان آن با نوع گیاه و مورد استعمال آن متفاوت می باشد و به همین دلیل قیچی باغبانی دارای انواع مختلف بسیار زیادی می باشد.

تنها نوعی که در تمام قسمت های مختلف باغبانی از آن استفاده می گردد قیچی باغبانی معمولی است. این نوع قیچی باغبانی از دو قطعه فولادی که هر دو به دور یک محور مشترک، متحرک هستند تشکیل شده که طول این قطعات در حدود 30 تا 35 سانتی متر بوده و محور نامبرده در ثلث تمام قطعه و نزدیک انتهای برنده ی قیچی قرار دارد.

قسمت برنده فقط در یک قطعه و در قسمت کوتاه آن واقع شده است و لبه ی تیغه آن دارای شکل محدب است. بر عکس در قطعه دیگر میله چهار گوش و خمیده قرار دارد و انحنای قسمت گود این میله به نحوی است که با تحدب قسمت برنده مطابقت می نماید. قسمت برنده قیچی باغبانی تیغه و میله چهارگوش آن سندان نام دارد.

در معرفی قیچی باغبانی از دهمین لوازم باغبانی، سندان به وسیله فنری که بین دو قسمت طویل با دسته قیچی قرار دارد و دارای شکل های متفاوت است به دور از یکدیگر نگاه داشته شده اند و به شکلی که برای قطع شاخه با فشاری که روی دو دسته قیچی وارد می شود، تیغه و سندان را به یکدیگر نزدیک نموده و قطعه چوب یا قسمتی از گیاه که بین آنها واقع گردیده، قطع می شود.

عمل قطع در شاخه های نازک و نیمه خشبی با قیچی باغبانی خیلی سریع انجام می گیرد.

اره تربر

برای قطع انتهای پایه، اگر درخت نازک باشد در دایره لوازم باغبانی از اره ی تربر کوچک و هرگاه تنه بوته و درخت قطور باشد از اره ی تربر بزرگ استفاده می شود. علاوه بر این برای حذف جوانه های زائد نیز از اره ی تربر استفاده می کنند.

چاقوی باغبانی از دوازدهمین لوازم باغبانی در پرورش درختان میوه

چاقوی باغبانی
چاقوی باغبانی

از چاقوی باغبانی بیشتر برای پیوند درختان میوه استفاده می شود که در انواع گوناگون دارای یک تیغه برنده است که در نوک و در پشت، تیغه آن قطعه ی نیم گردی مشاهده می شود. با قسمت برنده ی چاقوی باغبانی شاخه را قطع نموده و پیوندک را به طوری که در جای خود ذکر شده، برش می دهند و با نوک مدور آن، در بخشی از انواع پیوند، مخصوصا پیوند شکمی پوست پایه را جدا می سازند.

چرخ دستی

فرغون
فرغون

برای حمل کود و درخت و لوازم در داخل باغ از چرخ های دستی که در اصطلاح به آن فرغون گفته می شود، استفاده می کنند. چرخ های دستی انواع مختلفی دارد که بهترین آن در معرفی لوازم باغبانی آن است که چرخ لاستیکی توخالی باشد زیرا در زمان استفاده و حمل و نقل صدایی از خود تولید نکرده و به راحتی می توان وسایل مورد نیاز را با آن حمل نمود.

ریسمان کار

ریسمان کار از مهمترین لوازم باغبانی شمرده می شود که برای مرزبندی و تعیین جای درخت و نهرکشی و سایر امور مورد استفاده قرار می گیرد.

لوازم باغبانی مناسب برای آبیاری

در زمانی که آب تحت فشار، یعنی منبع مرتفع آب در دسترس نباشد با استفاده از وسایل دستی، عمل آبیاری و یا به اصطلاح آب پاشی انجام می شود.

آب پاش در باغبانی عبارت از ظرفی است فلزی، که در قسمت فوقانی دارای منفذ کوچکی است که به وسیله آن آب پاش را از آب پر کرده و در قسمت تحتانی سطح جانبی آبپاش لوله ای به طور مایل نصب گردیده که به قسمت عریض تری به شکل مخروطی منتهی می شود.

لازم به ذکر است که در لوازم باغبانی آب پاش ها و همچنین سر آب پاش ها، دارای انواع گوناگونی می باشد.

لوازو باغبانی مورد نیاز برای مبارزه با آفات

لوازم باغبانی مورد نیاز برای مبارزه با آفات به دو شکل وجود دارند:

لوازمی که جهت سم مایع مورد استفاده قرار می گیرند (همانند سم مصرفی برای پرورش درخت گیلاس) و آنها را به نام سمپاش می شناسیم.

لوازمی که با آنها سموم گرد از قبیل گوگرد و غیره بر روی گیاه پاشیده می شود.

سم پاش ها

سم پاش دستی
سم پاش دستی

سمپاش های ساده را می توان در لوازم باغبانی به دو قسمت تقسیم بندی کرد:

  • سم پاش هایی که قبلا به وسیله تلمبه مخصوص فشار کافی در داخل مخزن ایجاد نموده و سپس شروع به سم پاشی می کنند.
  • سم پاش هایی که در تمام مدت سم پاشی به وسیله دسته مخصوصی که در کنار مخزن قرار گرفته، فشار لازم را ایجاد می نماید. علاوه بر آنها، در لوازم باغبانی سم پاش های کوچک دستی نیز وجود دارد که برای سم پاشی در باغچه ها به کار می رود.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل امتیازات: 3 میانگین امتیازات: 3.3]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارائه تجربه کاربری بهتر Cookie های شما را ذخیره می کنیم. در صورتی که مایل هستید دکمه "موافقم" را انتخاب نمایید. موافقم ادامه

Privacy & Cookies Policy