آفات گل رز

0 ۴۲۸

در این مقاله به مبارزه شیمیایی و بیولوژیکی تمامی آفات مضر که همواره محیط کشت و گل رز را تهدید می کنند و سبب آسیب به گیاه و کاهش راندمان تولید می شوند، می پردازم. امید است مقاله فوق مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.

آفات گل رز در حوزه مکنده های شیره گیاه

شته رز و روش کنترل آن در آفات گل رز

شته های رز اغلب به رنگ سبز هستند و گاهی مشاهده شده که برخی از آنها به رنگ قهوه ای نیز وجود دارند. نحوه ی آسیب رساندن آنها به بوته ی گل رز مکیدن شیره ی گیاه است به طوری که این شته ها از جوانه و غنچه های گل رز تغذیه کرده و سبب آسیب به گیاه می شوند. این حشرات برخی اوقات، حتی ممکن است مانع باز شدن غنچه های گل رز شوند. در حالی که اگر گل رز در فضای باز کشت شود، عواملی نظیر باد و باران از هجوم این آفات گل رز می توانند جلوگیری کنند و متاسفانه در گلخانه گل رز با توجه به اینکه هرگز افت یک باره دما وجود نخواهد داشت و ریزش باران اثری نخواهد داشت، این آفات همواره به بوته گل رز آسیب رسانده و آن را آلوده می کنند.

برای مبارزه با این آفات گل رز می توان با کنترل کمی مورچه ها که در جا به جایی شته ها نقش موثری دارند و همچنین از بین بردن علف های هرز و شناسایی دشمنان طبیعی این آفات گل رز مثل کفشدوزک ها با آنها مبارزه کرد.

سفید بالک گلخانه ای از دیگر آفات گل رز

نام دیگر سفید بالک، مگس سفید می باشد. این آفات گل رز نیز همانند شته ها از شیره ی گیاه تغذیه می کنند و سپس از خود ماده ای شیری مانند را روی برگ گیاه ترشح می کنند که همین امر سبب آلودگی گیاه می شود. مگس سفید سوای بحث خسارتی که خود به گیاه وارد می کند، سبب انتقال بیماری های ویروسی به گیاه نیز می شود.

برای مبارزه با این آفات گل رز می توان با سم پاشی مالاتیون و کنترل علف های هرز و رعایت بهداشت گلخانه گل رز با آنها مبارزه کرد.

زنجرک برگی رز و روش های مبارزه با این نوع آفات گل رز

زنجرک برگی رز فراگیر بوده و اغلب به تمامی گیاهان هجوم می آورد و سبب ایجاد لکه ای شیری رنگ روی برگ گیاه می شود. بعد از گذشت مدتی لکه شیری رنگ، قهوه ای شده و خشک می شود به طوری که کل برگ را فرا می گیرد و در شرایطی که آلودگی زیاد شود، سبب ریزش برگ های بوته گل رز می شود.

برای مبارزه با این آفات گل رز می توان همانند روش مبارزه قبلی، از سم مالاتیون استفاده کرد.

تریپس رز و روش های کنترل آن در آفات گل رز

تریپس رز آفتی است که در نزدیکی گلخانه گل رز حضور داشته و سپس به داخل آن نفوذ می کند. در شرایطی که محیط گلخانه گل رز گرم و مرطوب باشد، تریپس با مکیدن شیره ی گیاه سبب آسیب رسیدن به نوک برگ و شاخه گیاه می شود. لازم به ذکر است تریپس ها بکرزا بوده و در صورتی که با آنها در گلخانه مبارزه نشود، سبب خسارت زیادی به گیاه خواهند شد. برای مبارزه با این آفات گل رز می بایست علف های هرز بیرون و داخل گلخانه گل رز را کنترل کرده و از سموم مربوطه استفاده شود.

کنه تارتن دو نقطه ای از دیگر آفات گل رز

از شایع ترین آفات گل رز در کشت گلخانه ای، کنه تارتن است به طوری که این آفات، لکه های کلروتیک روی گیاه تولید می کنند. لکه های کلروتیک تولیدی معمولا روی برگ های ضخیم گیاه ایجاد نمی شود ولی همواره برگ های نازک، با آسیب وارد شدن به کلروفیل آنها، از این لکه ها آسیب دیده و در نهایت بی رنگ، خشک و ریزش پیدا می کنند. کنه تارتن از لحاظ شکل ظاهری نارنجی و یا زرد رنگ است و در دو طرف بدن آن دو نقطه سیاه وجود دارد.

برای کنترل این آفات گل رز هرگز نباید اجازه داد تا دمای گلخانه گل رز بیش از حد افزایش و رطوبت آن بیش از حد کاهش پیدا کند. از طرفی باید به بوته هایی که با فاصله ی کم نسبت به هم کاشته شده اند، نگاه دقیق تری داشت، زیرا با توجه به نبودن جریان هوا، این بوته ها به علت دارا بودن رطوبت پناهگاه خوبی برای تکثیر آنها هستند.

برای مبارزه شیمیایی با این آفات گل رز در صورت بالا بودن تراکم آنها، می توان از سموم ابامکتین و مالاتیون استفاده کرد.

شپشک رز و روش های کنترل آن در حوزه آفات گل رز

شپش رز، حشره ای به رنگ قرمز و دراز است که معمولا بر روس ساقه گیاه مستقر شده و از شیره گیاه برای ادامه حیات خود استفاده می کند. در صورتی که آسیب این نوع آفات گل رز شدید باشد، بوته گل رز پژمرده شده و از به طور کامل از بین می رود. برای کنترل این آفات در گلخانه گل رز باید شاخه های آلوده را از بین برده و سوزاند.

برای مبارزه شیمیایی با شپش رز می توان از سم مالاتیون و گوزایتون جهت مبارزه با این آفات استفاده کرد. لازم به ذکر است که مبارزه سریع برای از بین بردن شپشک رز، باید قبل از سپر ترشحی آن باشد.

آفات گل رز در حوزه برگ خواران

زنبور برگخوار از دیگر آفات گل رز

خسارت این آفات گل رز زمانی است که لارو های این زنبور از اپیدرم های فوقانی برگ تغذیه می کنند و سبب وارد شدن آسیب به گیاه می شوند و ممکن است این آسیب به نحوی زیاد باشد که تنها رگبرگ های گیاه باقی بمانند. به محض مشاهده این آفات گل رز از سم دیپتریکس جهت مبارزه شیمیایی با آنها، استفاده کنید.

برگ پیچ های رز و روش های مبارزه با این نوع آفات گل رز

میزبان این آفات، غنچه گل رز است به طوری که این آفات با تخم گذاری روی بوته ها و تغذیه از پارانشیم های برگ، سبب آسیب به گیاه می شوند و با تار های خود برگ بوته گل رز را به صورت طولی لوله می کنند. برای مبارزه با این آفات گل رز می توانید از سم لاروبن جهت مبارزه شیمیایی با آنها استفاده کنید.

پروانه برگ خوار رز، از دیگر آفات گل رز

این پروانه ها، برگ های بوته گل رز را لوله کرده و روی آن را سوراخ می کنند و سپس به برگ دیگری از گیاه مهاجرت کرده و سبب وارد شدن خسارت به بوته می شوند.

آفات گل رز در حوزه چوب خواران

پشه رز و روش های کنترل آن در آفات گل رز

پشه رز با تخم گذاری در زیر کاسبرگ ها و برگ هایی که هنوز باز نشده اند، چه در کشت فضای باز و چه گلخانه ای سبب آسیب رساندن به گیاه خواهند شد. با بیرون آمدن لارو حاصل از تخم گذاری، لارو ها سبب آسیب به دمبرگ های گیاه می شوند. لازم به ذکر است فعالیت لارو ها گروهی بوده و معمولا به تعداد 10 عدد در محل گفته شده حضور خواهند داشت.

برای کنترل این آفات گل رز، باید توجه داشت که مبارزه شیمیایی در اینجا کاربرد چندانی ندارد، زیرا در هنگام سم پاشی، لارو ها به درون گل و جوانه ها رفته و از اثر سم فرار می کنند در نتیجه بهترین راه حل با این آفات گل رز، هرس کردن و از بین بردن نواحی آلوده در بوته گل رز است.

سوسک شاخه بلند از دیگر آفات گل رز در حوزه چوب خواران

لارو های تولیدی از سوسک شاخه بلند به رنگ زرد بوده و سبب آسیب رساندن به سر شاخه های بوته گل رز می شود. رنگ سوسک شاخه بلند سیاه بوده و 20 سانتی متر طول دارد و وجود آن به راحتی قابل تشخیص است. برای کنترل این آفات گل رز از آنجایی که سوسک شاخه بلند به گیاهان تشنه و ضعیف علاقه دارد، می توان با آبیاری درست، دقیق و منظم از آسیب آنها جلوگیری کرد.

آفات گل رز در حوزه گل خواران

گوش خیزک ها و روش کنترل این نوع آفات گل رز

گوش خیزک ها برگ های بوته گل رز را به شکل تور درآورده و از آن تغذیه می کنند. برای مبارزه شیمیایی با این آفات گل رز می توان از سم مالاتیون برای از بین بردن آنها استفاده کرد.

سوسک ژاپنی از دیگر آفات گل رز

لارو سوسک ژاپنی از ریشه بوته گل رز تغذیه می کند، در حالی که سوسک بالغ از برگ و گلبرگ بوته تغذیه می کند. این حشرات طول یک سانتی متری داشته و بیضی شکل هستند و شناسایی آنها کار راحتی است. برای مبارزه با این آفات گل رز می توان از سم کارباریل و مالاتیون جهت مبارزه شیمیایی استفاده کرد.

سرخرطومی رز و روش های کنترل آن در آفات گل رز

سرخرطومی گل رز از جوانه های گل تغذیه کرده و می تواند سبب سوراخ کردن بخش های از گل رز شود. سرخرطومی رز به راحتی قابل تشخیص است زیرا، یک خرطوم سیاه و بلند داشته و رنگ بدن آن از سیاه تا قرمز می باشد. در مقیاس کوچک مبارزه، هجوم این آفات گل رز می توان با جمع آوری آنها اقدام با مبارزه کرد و در صورتی که هجوم آنها زیاد باشد، ناگریز باید قسمت های آلوده هرس و جمع آوری شود.

آفات گل رز در حوزه نماتدها

گروه دیگری از آفات گل رز هستند که با تغذیه از ریشه بوته گل رز سبب زرد رنگ شدن و از بین رفتن آن می شوند. این گروه از آفات گل رز خاکزی بوده و سوای بحث آسیب آنها به ریشه، می توان اثرات مخرب آنها را در اندام های هوایی گیاه نیز مشاهده کرد، به طور مثال کوتولگی برگ ها و همچنین کاهش رشد گیاه از دیگر آسیب های نماتدها هستند.

برای کنترل و مبارزه با این نوع آفات گل رز بایستی بستر های گلخانه قبل از کشت ضد عفونی شود و در کشت فضای باز با نمونه برداری از خاک از عدم حضور آنها اطمینان حاصل کرد.

برای مبارزه شیمیایی با این آفات گل رز می توان از سموم Dasanit یا Nemagon استفاده کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت ارائه تجربه کاربری بهتر Cookie های شما را ذخیره می کنیم. در صورتی که مایل هستید دکمه "موافقم" را انتخاب نمایید. موافقمادامه

Privacy & Cookies Policy