Showing all 10 results

خرید کود

کود ترکیبی از یک یا چند عنصر می باشد که جهت رفع نیاز های غذایی گیاهان بکار برده می شود. از انواع کودهای موجود در بازار می توان به کود شیمیایی،کود آلی،کود ارگانیک و … اشاره نمود. همچنین در دسته بندی دیگری کودها از نظر نوع جنس به حالت های جامد، مایع تقسیم می گردند.

همچنین در طبقه بندی دیگری کودهایی از جمله کود منیزیم، کود اوره، کود آهن، کود فسفر، کود نیترات و … بخش بندی می گردد. کودها نقش بسزایی در رشد و مراقبت از گیاهان دارند و عناصر سازنده و ترکیبات متفاوت هر کود می تواند آثاری متفاوت در گلدهی، ریشه زایی و بطور کلی در رشد رویشی و زایشی گل ها داشته باشد.

در انبار موجود نمی باشد

کود گیاهان آپارتمانی

پکیج کود مخصوص سانسوریا

200,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

کود گیاهان آپارتمانی

پکیج کود مخصوص شفلرا

150,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
75,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
75,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
150,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد