کانال یوتیوب پرشیالرن کانال یوتیوب پرشیالرن

آرشیو دسته بندی: پرورش قارچ

پرورش قارچ در 2 دهه اخیر در دسته کسب و کارهای پر رونق قرار گرفته و بسیار از جوانان با سرمایه ای نه چندان زیاد به سمت آن گرایش پیدا کرده اند.

برای آموزش و پیشرفت در این کار دانستن نکات پرورش قارچ یکی از مهمترین اولویت ها پیش از شروع می باشد. از نکات مهم پرورش قارچ که می تواند آن را از دیگر موارد در راه اندازی کسب و کارهای ارزان جدا نماید، راه اندازی پرورش قارچ در منزل و بصورت خانگی می باشد.

آموزش پرورش قارچ خوراکی

آموزش پرورش قارچ خوراکی

در آموزش پرورش قارچ خوراکی، پس از اتمام فاز کمپوست سازی، جهت صحت و سلامت و آمادگی کمپوست برای بذر پاشی، با رسانیدن درجه حرارت کمپوست در حد 25 الی 30 درجه سانتی گراد، اقدام به بذر پاشی می گردد.

مهمترین عامل موفقیت در پرورش قارچ دکمه ای چیست ؟

چگونه در پرورش قارچ موفق شویم؟

اولین سوالی که به ذهن می رسد، این است که برای چه منظوری در پروش قارچ اقدام به کمپوست سازی می گردد؟ تحمل این همه زحمت و مشقت در تهیه مواد اولیه، آماده سازی، اختلاط، فراهم سازی شرایط و مقدمات امر و رعایت کلیه مقررات در جهت تهیه کمپوست ایده آل برای چه منظوری اعمال می گردد؟ و آیا این همه مسائلی که در پی خواهد آمد امری لازم و ضروریست، به طوری که عدم انجام مراتب موجود ایجاد مسائل و پیامدهایی در رشد و نمو قارچ و یا راندمان محصول می گردد؟ برای پاسخ به پرسش های اشاره شده، تا پایان مقاله همراه ما باشید.