سینا فتاح زاده

سوابق تحصیلی و کاری

  • فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی
  • پرورش گل های زینتی و لوکس (لیلیوم اورینتال)
  • سابقه پنج سال همکاری با شرکت پارس فلور
  • سابقه همکاری با شرکت هلندی Vandenbos
  • تولید بیش از 500,000 شاخه گل لیلیوم اورینتال

 

 

متخصص در زمینه های کاری

  • مشاوره جهت کشت گل لیلیوم اورینتال
  • نوشتن طرح توجیهی گل لیلیوم اورینتال
  • مشاوره جهت واردات پیاز گل لیلیوم اورینتال برای کاشت و تجارت
  • مشاوره جهت صادرات گل لیلیوم اورینتال به خارج از کشور
  • بازاریابی جهت فروش گل لیلیوم اورینتال